Recentste nieuwsberichten

Bivakgoudengids en inschrijvingen

Beste ouders

De zomer komt alsmaar dichterbij, wat betekent dat ons bivak er ook zit aan te komen. Zoals ieder jaar is er ook nu een bivakgoudengids om je door jouw persoonlijke bivakvoorbereidingen te loodsen. Handig voor onze nieuwste chiroleden, maar zeker ook voor onze ervaren bivakkers, aangezien er ook enkele nieuwigheden instaan. Ook de nodige praktische info is hierin te vinden. Sinds enkele jaren wordt deze niet meer opgestuurd, maar is deze te vinden op onze website onder 'Downloads'.

Tot vorig jaar gebeurden onze inschrijvingen op papier en vond er een vast inschrijfmoment plaats. Dit jaar hebben we besloten om de overstap te maken naar een digitaal inschrijvingsformulier. Dit verlaagt de administratieve last, zowel voor jullie als voor ons. Dit inschrijvingsformulier is hier te vinden. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van het digitale formulier, spreek de leiding dan zeker even aan op een chirozondag. Zij helpen u met plezier verder!

Dit jaar is ook de prijs van ons bivak wat gestegen. Voor €175 krijgt uw kind een 10-daagse in de Ardennen, gevuld met leuke activiteiten en lekker eten. Heeft u moeilijkheden om dit bedrag te betalen? Spreek de leiding even aan op een zondag en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Om de inschrijving te finaliseren, schrijft u dit bedrag (€175) over naar de rekening met nummer BE51 7440 1534 2662 met volgende mededeling: BIVAK + AFDELING + NAAM. 
Bijvoorbeeld: BIVAK REUZENJONGENS TUUR DE PRINS

Belangrijke opmerking voor iedereen: de inschrijving voor het kamp is echt pas volledig na de betaling van het kampgeld (€175). Indien we dit niet tijdig ontvangen (voor 16 juni), zal de leiding bij vertrek de toegang tot de bus moeten weigeren. Om zulke lastige, hartverscheurende situaties te vermijden, vragen we dan ook om dit zo snel mogelijk in orde te brengen, zodat dit zeker niet wordt vergeten. Heeft u, om welke reden dan ook, problemen met de betaling? Spreek dan gerust de hoofdleiding hierover aan, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Met enthousiaste groeten
De hoofdleiding
Jules Huysmans & Manon Maessen

Geplaatst op 26-05-2024

Fiscale attesten + chirokalender

Beste ouders

Graag brengen we jullie met deze mail op de hoogte van de regeling betreffende fiscale attesten voor het afgelopen bivak, alsook de chiroplanning van de komende weken.

Fiscale attesten

Het digitale systeem dat de Vlaamse overheid wou introduceren voor de fiscale attesten automatisch in de belastingaangifte te laten verschijnen, staat nog steeds niet op punt. Om deze reden stellen we, net zoals vorig jaar, het zogeheten 'Modelattest kinderopvang' ter beschikking op onze site, onder downloads. Als u het attest downloadt, kan u het aanvullen met de gegevens van uzelf en uw kind. Dit kan u daarna door de hoofdleiding laten ondertekenen voor of na de chiro (18u). Aan gescheiden ouders willen we graag vragen om op voorhand goed af te spreken wie het document invult en laat ondertekenen. Wij mogen namelijk uiteraard maar één attest uitschrijven per kind.

Chiroplanning

 • zondag 24 december: geen chiro (Kerstavond)

 • dinsdag 26 - zaterdag 30 december: Kerstbivak (Keti's en aspi's)

 • zondag 31 december: geen chiro (Oudejaarsavond)

Dan nog even dit

De chiro start weer op zondag 7 januari. Januari betekent echter ook voor een groot deel van onze leidingsploeg examentijd, waardoor er wellicht even wat minder tijd is voor de chiro. Maar geen paniek! Indien onze leid.st.ers écht moeten studeren, staat onze trouwe oud-leiding klaar om met veel plezier in te springen, zodat al onze leden ook in januari fijne zondagen kunnen beleven.

Ziezo, onze laatste algemene mail van 2023 is uitgeschreven. De leidingsploeg wenst iedereen fijne feestdagen en een fantastisch 2024!

Met vriendelijke groeten
De hoofdleiding
Jules Huysmans & Manon Maessen

Geplaatst op 20-12-2023

Chirokalender november

Beste ouders

Graag brengen we jullie met deze mail op de hoogte van de chiroplanning deze maand.

Dia-avond (zondag 12 november)
Aanstaande zondag vindt de dia-avond plaats. Op die dia-avond blikken we samen terug op het afgelopen bivak in Prelle. Dit jaar zal de dia-avond opnieuw plaatsvinden in De Melkerij. We vertrekken omstreeks 17u30 samen vanop de chiro naar de Melkerij. Vanaf dat uur gaan de deuren van de zaal open en zijn jullie ook van harte welkom. Komt jullie zoon/dochter na de chiro niet mee naar de dia-avond? Dan kunnen jullie hem/haar om 17u30 komen ophalen op de chiro. Laat dit liefst weten aan de leiding van jullie zoon/dochter bij het afzetten op de chiro. Weten jullie niet wie leiding geeft aan jullie kind? Bekijk het hier! Tijdens de pauze en na de dia-avond zullen er drankjes zijn en zal de overschot van onze truffelverkoop verkocht worden.

Christus Koning (zondag 26 november)
Op zondag 26 november vieren we Christus Koning. Dat doen we door een extra lange en fantastische chirodag te houden. Deze start om 10u45 aan de kerk van Zemst, waar we de misviering volgen. Als ouder bent u zeker ook welkom om deze te volgen! Daarna brengen we op de begraafplaats hulde aan Flore en Swak, twee belangrijke mensen waar wij als chiro veel aan te danken hebben. Naar jaarlijkse traditie eten we 's middags op de chiro gezellig samen koffiekoeken en drinken we chocomelk, bereid door enkele van onze fantastische kookies! Om 14u zullen de Christus Koningactiviteiten starten. Aan leden die niet aanwezig zijn op de mis, vragen we dus om tegen 14u naar de chiro te komen. De kabouters en de reuzen zullen op verplaatsing gaan naar Leuven. De leiding zal de ouders van deze groepen nog contacteren met de vraag of ze willen helpen met het vervoer. De rakwi's, tito's, keti's en aspi's hun activiteiten zullen plaatsvinden in Mechelen. Van hen wordt verwacht om die dag met de fiets te komen. Om deze leuke dag mogelijk te maken, vragen we om aan jullie zoon/dochter €3 cash mee te geven op Christus Koning.

Met vriendelijke groeten
De hoofdleiding
Jules Huysmans & Manon Maessen

Geplaatst op 20-11-2023

Inschrijvingen + chirokalender oktober - november 2023

Beste ouders

Het chirojaar is intussen goed gestart. Echter merken we dat heel wat leden nog geen medische fiche hebben op onze site of dat hun medische fiche nog niet werd geüpdatet. Dit is heel belangrijk voor het inschrijvingsproces van uw zoon/dochter. De leiding heeft de medische fiches namelijk nodig om de leden aan te sluiten bij Chiro Nationaal, zo worden ze verzekerd tijdens de chiro. Hoe u uw kind moet inschrijven, kan u terugvinden in onze vorige mail en op onze site.

De Chiromefeesten staan ook weer voor de deur! Een weekend dat jaarlijks georganiseerd wordt door vzw Chirome, de beheerder van 'De Hemen'. Dit is een weekend waar de drie verenigingen van De Hemen samenwerken om de gebouwen te kunnen blijven onderhouden. Om dit goed te laten verlopen, rekenen we ook op wat hulp van de leden. Zo vragen we vanaf de leeftijd van tito (Tippers/Toppers) om op zaterdag en zondag even de handen uit de mouwen te steken. De afdelingsleiding zal hen hiervan op de hoogte houden.

Chirokalender oktober - november 2023
We geven u in deze mail ook graag onze chirokalender mee voor deze maand. Deze is ook altijd na te lezen op onze website.

 • zondag 8 oktober: deadline online inschrijven
 • vrijdag 27 oktober: Chiromefeesten (Tout Bien Fête, georganiseerd door Jeugdhuis Tramalant)
 • zaterdag 28 oktober: Chiromefeesten
  • alle leden vanaf tito worden om 14u verwacht in de Hemen om te helpen
  • 's avonds worden de aspijongens verwacht om op te dienen in uniform tijdens de quiz
 • zondag 29 oktober: Chiromefeesten (restaurant)
  • leiding en aspi's dienen op volgens de shiftenlijst die wordt afgesproken
  • tito-keti wordt verwacht om te helpen op afgesproken uren
 • zondag 12 november: truffelverkoop en dia-avond
 • zondag 26 november: Christus Koning

Met vriendelijke groeten
De hoofdleiding
Jules Huysmans & Manon Maessen

Geplaatst op 04-10-2023

Inschrijving en startviering

Beste ouders

Afgelopen zondag startten we vol enthousiasme aan ons nieuwe chirojaar. De leden hebben ontdekt wie hun leiding is en de ouders konden op ons oudercafé ook reeds kennismaken. De volgende stap is de inschrijving van de leden.

Uw zoon/dochter inschrijven doet u zo:
1. Als u nog geen medische fiche hebt aangemaakt voor uw kind op onze site, kan u dit doen via het tabblad 'inschrijven' (dit is pas zichtbaar eens u bent aangemeld).
2. Bij bestaande fiches dient u alle info nog eens na te lezen en zo nodig te updaten. Als uw kind veranderde van afdeling, vergeet dit dan zeker niet aan te passen (bv. van kabouters naar reuzen).
3. Eens alle gegevens correct zijn, vink dan 'Gelezen en goedgekeurd' aan en vergeet dan zeker niet op 'bewerkingen opslaan' te klikken.
4. Nu is de medische fiche normaal groen gekleurd en is uw kind ingeschreven.
5. Na de betaling van het lidgeld is de inschrijving voltooid. Dit lidgeld bedraagt 40 euro en dient gestort te worden op volgend rekeningnummer: BE51 7440 1534 2662 . In de beschrijving zet u INSCHRIJVING AFDELING NAAM. Bijvoorbeeld INSCHRIJVING ASPIMEISJES JULIE LAUWERS.

Op zondag 24 september vindt de startviering plaats in de kerk van Zemst. De mis zal starten om 11u. De leden worden hiervoor aan de kerk verwacht in uniform. Als ouder bent u natuurlijk ook van harte welkom om de viering te volgen. Na de mis keert iedereen huiswaarts, waarna de chiro als gewoonlijk start om 14u15. Wij rekenen alvast op een grote opkomst!

Met vriendelijke groeten
De hoofdleiding
Jules Huysmans & Manon Maessen

Geplaatst op 20-09-2023